Jak zapisać się na kurs

Aby zapisać się na kurs kat „B” należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy z następującymi dokumentami:

wniosek odnośnie PKK (druki na miejscu w Urzędzie),
orzeczenie lekarskie (dr n. med. Marek Góra – medycyna pracy, uprawnienia do prawa jazdy, tel. 601-487-128),
wyraźną i aktualną kolorową fotografię o wymiarach: 3,5 x 4,5,
zgodę rodziców lub opiekunów (jeżeli wymagana).


W Urzędzie zostanie przydzielony nr. PKK i z tym numerem zapraszamy do naszego biura.

Scroll to Top